Lista zrealizowanych projektów:

Lp INWESTOR ZADANIE
1. Fiat Auto Poland Grażyńskiego 141 Bielsko-Biała System sterowania parametrami cieplnego węzła technologicznego w hali 41 (sterownik 405 FESTO i regulatory HARTMAN & BRAUN)

System sterowania termowentylacją h 41 (sterownik FPC405 FESTO)

Sterowanie elektryczne szlifierki GIUSTINA SHEFFIELD (sterownik FPC404 FESTO)
2. Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna ul. Łąkowa 33 Racibórz Komputerowy system nadzoru energetycznego - sterowanie procesami, kontrola, rozliczenia, archiwizacja danych w obiektach: kotłownia acetylenownia, hydroforownia, sprężarkownia stacja redukcyjna gazu, tlenownia, oczyszczalnia ścieków, podstacje elektryczne ( 4x sterownik 405 FESTO, 2x sterownik 101 FESTO, 2x IBM PC, sieć PROFIBUS)

Komputerowy system sterowania i wizualizacji procesu Grzewczego w gazowym piecu normalizacyjnym (sterownik FPC405 FESTO, IBM PC)

System wizualizacji procesu grzewczego w gazowym piecu normalizacyjnym (sterownik FPC405 FESTO, IBM PC )
3. Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA SA ul. 1 Maja 23 Bielsko-Biała Komputerowy system zczytywania zużycia wody u odbiorców indywidualnych w budownictwie wielorodzinnym (przy współpracy z francuską firmą JCN INDUSTRIE)
4. Przedsiębiorstwo Polsko-Francuskie ATIEU ul. Prosta 3 Rybnik Komputerowy system sterowania pracą kontenerowej suszarni drewna (sterowniki FPC 101AF FESTO + IBM/PC)
5. KWK Jankowice Boguszowice Sterowanie procesem regulacji wartości opałowej węgla - transport i przygotowanie mieszanki (sterownik FPC103AF + IBM/PC)
6. Zakład Elektrod Węglowych ZEW Racibórz Opomiarowanie gazowych pieców głębinowych System nadzoru i archiwizacji pieca nr 2 (sterownik FPC405 FESTO + IBM/PC)
7. P.P Uzdrowiska Ustroń - Jastrzębie Komputerowy system sterowania pracą zespołu basenów przyrodoleczniczych (sterownik GE FANUC, IBM/PC)
8. Oczyszczalnia ścieków w Kalwarii Komputerowy system sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni, (sterownik FPC103AF)
9. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych POLAM Projekt i realizacja modernizacji sterowania wytłaczarki (sterownik FPC103)
10. Oczyszczalnia ścieków w Strumieniu Projekt i realizacja AKPiA wraz z systemem sterowania i nadzoru pracy oczyszczalni, (sterownik FPC 103AF, FPC405 + IBM/PC)
11. Oczyszczalnia ścieków w Wiśle Projekt AKPiA wraz z systemem sterowania i nadzoru pracy oczyszczalni (system rozproszony ster. IPC, PROFIBUS, + IBM/PC)
12. GEOTERMIA Podhalańska S.A. Zakopane System sterowania stacji wymienników wody geotermalnej i regulacji parametrów wody sieciowej (Sterownik IPC FESTO )
13. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Projekt i realizacja modernizacji sterowania prasy PA UST (sterownik IPC)
14. Miejskie Przedsięb. Wod. i Kanalizacji w Żywcu Projekt i realizacja komory pomiarowej na rurociągu tłocznym dla miasta
15. Urząd Miasta Oświęcim(gen. Wykon. CHEMOBUDOWA S.A. ) Projekt, realizacja systemu sterowania i nadzoru stacji zlewnej ścieków
16. PEBEROW" S.A. Żory Oprogramowanie systemu sterowania frezarki (SIEMENS S9 5)
17. Miejskie Przedsięb. Wod. i Kanalizacji w Żywcu Projekt i realizacja systemu sterowania, teletransmisji i komputerowego nadzoru stacji pompowi i hydroforowni "G. Burgałowska"
18. PHILIPS Lighting Poland Belsko - Biała Projekt i realizacja systemu sterowania zatapiarek E27,B22 (sterownik FESTO/IPC)
19. Stacja Uzdatniania Wody Kobiernice Projekt AKPiA wraz z systemem sterowała i nadzoru chlorowni.( sterownik FESTO / IPC + IBM/PC)
20. PHILIPS Lighting Poland Belsko - Biała Projekt i realizacja systemu sterowania pras BENELLI, PMV20, PMV25 (sterownik FESTO / IPC)
21. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska System sterowania i nadzoru ujęcia wody pitnej i przepompowni
22. Urząd Gminy Goczałkowice (HYDROBUDOWA SA ) System sterowania, transmisji radiowej i nadzoru pompowni ścieków (sterownik IPC, radio modemy DIRACOM + IBM/PC)
23. EATON Automotive Ltd. Bielsko - Biała Projekt i realizacja systemu sterowania szlifierek MSO (sterownik OMRON CQM)
24. Oczyszczalnia i pompownie ścieków w Zakopanem dla VOGEL PUMPEN Projekt AKPiA wraz z sterowania i nadzoru oczyszczalni(system rozproszony sterownik B&R + IBM /PC)
25. Pompownia ścieków B-B ul. Grażyńkiego AQUA (CH2Mhill) Projekt AKPiA i zasilania pompowni ścieków (sterownik FESTO / IPC)
26. Urząd Gminy Goczałkowice (ALLCON - SARLIN ) Projekt i wykonanie szaf sterowniczych wraz z układami automatyki pompowni ścieków "Wieś I", "Wieś II" (sterownik FESTO/FEC,)
27. PHILIPS Lighting Poland
Belsko - Biała
Obsługa serwisowa obwodów automatyki i sterowania urządzeń technologicznych (prasy, linie galwanizerni, oczyszczalnia ścieków, zatapialnia) (sterowniki SIEMENS, OMRON, FESTO....
28. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Projekty i realizacja układów kontroli operacji technologicznych
29. Elektrownia Bełchatów (CNAPE Wrocław) Projekt i realizacja radiowej transmisji danych dla systemu nadzoru zwałowarki i przenośników taśmowych w magazynie kamienia wapiennego
30. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Remont i modernizacja systemu sterowania zatapiarki E27 (sterownik FEC)
31. Oczyszczalnia ścieków w Wiśle (INTROL S.A.) Projekt AKPiA, oprogramowanie i rozruch systemów sterowania (5 systemów PLC500 / A&B + sieć DH+)
32. Stacja Uzdatniania Wody w Maczkach (Pomiar S. C.) Projekt AKPiA wraz z systemem sterowania i nadzoru chlorowni (sterownik FESTO IPC IPC PROFIBUS PROFIBUS /EA-88+ IBM/PC)
33. Stacja Uzdatniania Wody MPWiK w Żywcu Projekt i realizacja systemu sterowania i nadzoru instalacji koagulacji
34. Oczyszczalnia ścieków w Strumieniu Obsługa serwisowa urządzeń AKPiA wraz z systemem zdalnego nadzoru
35. GEOTERMIA Podhalańska SA. Zakopane Obsługa serwisowa obwodów AKPiA stacji wymienników wody geotermalnej
36. Urząd Gminy Lipowa System sterowania, transmisji radiowej i nadzoru przepompowni wody pitnej
37. Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" System zasilania i sterowania rozdzielaczy rzepaku Ra z tablicą synoptyczną
38. FIAT AUTO POLAND Modernizacja systemu nadzoru linii hartowniczej HUMBERT Nr4 (stacja operatorska + SIMATIC S115 8 x PROTRONIC H&B)
39. Stacja Uzdatniania Wody MPWiK Żywiec Układ sterowania i nadzoru i dozowania MIOX dla instalacji dezynfekcji wody pitnej
40. Stacja Uzdatniania Wody "Czarnolas"-P Katowice(Firma Inżynierska ALLCON Sp z o.o. Projekt AKPiA systemu monitorowania zbiorników i magistral sieciowych
41. Stacja Uzdatniania Wodyw Żywcu Projekt wraz z systemem sterowania i nadzoru dla układu koagulacji.
42. FIAT AUTO POLAND Modernizacja systemu nadzoru linii hartowniczej HUMBERT Nr3 (stacja operatorska + SIMATIC S115 8 x PROTRONIC H&B)
43. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Remont i modernizacja zatapiarki E2 7 T3 (projekt, instalacja pneumatyczna, elektryczna i sterowanie - sterownik FEC)
44. Szpital Wojewódzki Obsługa serwisowa układów sterowania instalacji technologicznych pralni
45. FIAT AUTO POLAND Modernizacja systemu nadzoru linii hartowniczej HUMBERT Nr4 (stacja operatorska + SIMATIC S115 8 x PROTRONIC H&B)
46. Urząd Gminy Goczałkowice (Hydrobudowa SA ) Projekt i realizacja instalacji AKPiA, transmisji radiów i zdalnego nadzoru pompowni ścieków "Obwodnica"
47. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Modernizacja instalacji elektrycznej i sterowania prasy BENELLI (projekt, instalacja, elektryczna i sterowanie - sterownik IPC/FESTO)
48. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania prasy ALI2 (sterownik IPC/FESTO)
49. FENICE Sp z o.o. (Hydrobudowa SA ) Projekt i realizacja instalacji AKPiA, i systemu zdalnego nadzoru dla modernizowanych zbiorników ścieków deszczowych i przemysłowych (Stacja operatorska, sterowniki IPC FEC,
50. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Remont i modernizacja automatu do zatapiania GI6T (projekt, kompletacja instalacji pneumatycznej, elektrycznej, sterowanie) kompaktowe wyspy zaworowe, magistrala PROFIBUS, sterownik IPC/FESTO, 9 x regulatory temperatury w sieci MODBUS, pulpit graficzny MITSUBISHI)
51. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania prasy ALI2 Nr2 (sterownik IPC/FESTO)
52. FENICE Sp z o.o. (EL-BC) Projekt systemu nadzoru stacji R110 KV, R-I5kV, RG-1 i RG-2. (Stacja operatorska, sterowniki IPC, PROFIBUS, Ethernet, tablica synoptyczna)
53. GPW Zapora w Goczałkowicach (Pomiar SC) System sterowania zasuw spusty dennego (Adaptacja projektu, kompletacja i rozruch). (sterowniki IPC/FEC)
54. FENICE Sp zo.o. Bielsko-Biała Serwis i modernizacja instalacji cwu węzła ciepła h41 (sterownik 405 FESTO)
55. FENICE Sp zo.o. (EL-BC) Projekt systemu nadzoru stacji sprężarkowni i rozdzielni R6kV). (Stacja operatorska, sterowniki, Modbus,..)
56. MOKATE - Żory (EMI - Skoczów) System sterowania podczyszczalni ścieków zakładowych, (projekt, instalacja elektryczna, system, sterowanie) (Sterownik IPC, pulpit graficzny MITSUBISHI..)
57. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Remont i modernizacja automatu do zatapiania GI6T2 (projekt, kompletacja instalacji pneumatycznej, elektrycznej i sterowanie) kompaktowe wyspy zaworowe, magistrala PROFIBUS, sterownik IPC/FESTO, 9 x regulatory temperatury w sieci MODBUS, pulpit graficzny MITSUBISHI)
58. FENICE Sp zo.o. Bielsko - Biała (Schneider Electric W-wa) System nadzoru stacji sprężarkowni i rozdzielni R6kV (Stacja operatorska, sterowniki TSX PREMIUM, Modbus,..)
59. Oczyszczalnia ścieków "Polkowice" (MMA Bielsko - Biała) Instalacja elektryczna i system sterowania linii higienizacji osadu
60. Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko - Biała System nadzoru stanowiska badawczego (LabView, Motion Control)
61. Urząd Miasta Żywiec (WODPOL Sp z o. o.) Instalacja AKPiA wraz z systemem sterowania, transmisji radiowej i nadzoru pompowni "Pierwogóra" i zbiorników "Koleby" sieci wodociągowej
62. Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie (MMA Bielsko - Biała) Instalacja elektryczna i system sterowania linii higienizacji osadu
63. DELFO Poland Sp z o. o. (TEMA Polska S.A.) Adaptacja systemu sterowania linii bagażnika GM, (SIMATIC S7/400, Robot FANUC, 13 x ET200 szafa sterowniczą, (pulpity sterowania lokalnego)
64. FENICE Poland Sp. z o.o. System sterowania neutralizacji i nadzoru oczyszczalni ścieków TEKSID Poland (Stacja operatorska, OCS, SIMATIC S5, pulpit graficzny -projekt i realizacja)
65. GPW Zapora w Goczałkowicach (HYDROBUDOWA / Pomiar SC) System sterowania przelewów burzowych i nadzoru zapory Goczałkowice (Adaptacja projektu, kompletacja podzespołów, oprogramowanie i rozruch). (sterowniki IPC/FC, sieć światłowodowa, Stacja operatorska)
66. PHILIPS Lighting Poland Bielsko - Biała Remont i modernizacja automatu do zatapiania G16T2 (projekt, instalacja elektryczna i sterowanie) kompaktowe wyspy zaworowe, magistrala PR0F1BUS, sterownik IPC/FESTO, 9 x regulatory temperatury OMRON w sieci COMPWAY/F, pulpit graficzny)
67. Gestind Poland Sp z o. o Bielsko - Biała Modernizacja systemu nadzoru linii "MARTA" (Pulpit przegubowy wraz z komputerem przemysłowym, instalacja oprogramowania, dokumentacja)
68. TRW Poland Sp z o. o Czechowice Dziedzice Modernizacja zespołów napędowych szlifierki numerycznej (Snumeric 810D - oprogramowanie instalacja i rozruch)
69. ASK Poland Sp z o. o Bielsko - Biała System kontroli sezonowania membran głośników (VISION / Unitronics - projekt, inst. elektryczna, oprogramowani, rozruch, dokumentacja)
70. Gestind Poland Sp z o. o Bielsko - Biała Modernizacja systemów sterowania dozowaniem poliolu (VISION /Unitronics - dokumentacja, inst. elektryczna, oprogramowanie i rozruch)
71. FENICE Sp z o. o Bielsko - Biała (Elektrobudowa SA Mikołów) System nadzoru stacji sprężarkowni i rozdzielni R6kV (rozbudowa stacji operatorskiej pakiet wizualizacji ASIX transmisja ze sterownikami SEPAM)
72. ASK Poland Sp z o. o Bielsko - Biała System sterownia stanowisk klejenia membran głośników (VISION/Unitronics - projekt, inst. elektryczna, oprogramowani, rozruch, dokumentacja)
73. FENICE Sp. z o.o. Bielsko - Biała (Energoserwice Sp. z o. o. Bielsko - Biała) System nadzoru stacji sprężarkowni i rozdzielni R6kV (rozbudowa stacji operatorskiej pakiet wizualizacji ASIX transmisja ze sterownikiem sprężarki COOPER)
74. Remo-Tech Sp. z o.o. Koronowo Instalacja elektryczna i sterowanie pras "BLISS" (kompletacja pneumatyki, wyspy zaworowe, sterowniki FESTO/BECK, pulpit operatorski - projekt, kompletacja dostaw, inst. elektryczna, algorytmy sterowania, oprogramowanie, rozruch, dokumentacja)
75. Urząd Miasta Żywiec ("Inżynieria" Sp z o. o.) Instalacja AKPiA zbiorników i pompowni "Sporysz" wraz z systemem sterowania, transmisji radiowej i zdalnego nadzoru w stacji uzdatniania wody MPWiK Żywiec
76. Gestind Poland Sp z o.o Bielsko - Biała Modernizacja układów pomiarowych linii "Elis", "Marta", "Sylwia" (projekt, dostawy, modernizacja inst. elektrycznej)
77. FENICE Sp. z o.o. (HPRFenix-I Sp.zo.o.) Modernizacja zbiorników Centralnej Oczyszczalni Ścieków Fenice - Tychy (rozbudowa stacji operatorskiej, instalacja AKPiA sterowanie i nadzór instalacji technologicznych)
78. FENICE Sp z o. o. Bielsko - Biała Modernizacja obwodów pomiarowych oczyszczalni ścieków TEKSID Poland
79. Gestind Poland Sp z o.o Bielsko - Biała Modernizacja systemu dozowania składników dla linii "Marta" (PLC, falownik, modernizacja inst. elektrycznej, oprogramowanie i rozruch)
80. FENICE Sp. z o.o. Bielsko - Biała (Energoservice Sp. z o. o.) Modernizacja prasy odpadów oczyszczalni ścieków TEKSID Poland
81. GPW Katowice Modernizacja zapory czołowej w Goczałkowicach PT aparatury kontrolno-pomiarowej.
82. DELFO Poland Sp z o. o (TEMA Poland/Kielce) Adaptacja stanowiska zgrzewania belki EMARC (projekt i wykonanie oprogramowania i rozruch (SIMATIC S5/115, Roboty COMAU zgrzewarki FRONIUS, konwerter protokołu ILC200/Phoenix - opracowanie własne)
83. PWiK Ruda Śląska (HYDROBUDOWA / Pomiar SC) System sterowania i nadzoru pompowni ścieków dla zlewni "Orzegów" i "Halemba" - projekt i realizacja (24 obiekty z PLC, transmisja GPRS, 2 stacje operatorskie, synoptyka)
84. GPW Katowice (EKO-TRONIK) System AKP zapory czołowej w Goczałkowicach (Rozproszony system pomiarowy, sieć światłowodowa, stacja operatorska)
85. Urząd Gminy Goczałkowice (PWP Sp z o.o. ) Projekt i realizacja instalacji elektrycznej i AKPiA, pompowni ścieków "Zapora", "Linde-Gaz"
86. FENICE Sp. z o.o. (LEBEX Sp. z o.o.) Instalacja elektryczna i sterowania linii magazynowania i transportu wapna neutralizatora TEKSID Poland
87. Gestind Poland Sp z o.o Bielsko - Biała System identyfikacji form linii "IN SITU" (projekt, dostawy uzup., PLC S7/300, ,modernizacja inst. elektrycznej, oprogramowanie i rozruch)
88. ASK Poland Sp z o.o Bielsko - Biała System sterownia stanowisk klejenia membran głośników (VISION /Unitronics - projekt, inst. elektryczna, oprogramowani, rozruch, dokumentacja)
89. Gestind Poland Sp z o.o Bielsko - Biała Modernizacja instalacji elektrycznej i systemu sterowania zataczarki (projekt, dostawy uzup. prace inst. montażowe, oprogramowanie i rozruch, dokumentacja)
90. DELFO Poland Sp z o.o Tychy (KM&BM ) Adaptacja instalacji elektrycznej i systemu sterowania zrobotyzowanej linii dachu OP20, (3xSIMATIC S5/115, Robot COMAU, 2x INDRAMAT, 3 stanowiska zgrzewania)
91. Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia Instalacja sterowania napełnianiem zbiorników Zb1 i Zb2 ( projekt, kompletacja dostaw i instalacja AKPiA algorytmy sterowania, oprogramowanie, rozruch, dokumentacja)
92. Remo-Tech Sp. z o.o. Koronowo Instalacja elektryczna i sterowanie prasy "BLISS" ( wyspa zaworowa CPX/MPA, sterowniki FESTO/BECK, pulpit graficzny, - projekt, kompletacja dostaw, inst. elektryczna, algorytmy sterowania, oprogramowanie, rozruch, dokumentacja)
93. DELFO Poland Sp z o.o Tychy (KM&BM ) Adaptacja instalacji elektrycznej i systemu sterowania linii zgrzewania szkieletu SEICENTO (SIMATIC S5/115, 3 stanowiska zgrzewania)
94. Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia Instalacja sieci światłowodowej oraz sterowania i nadzoru ujęć i przepompowni "Przyborów" ( projekt, kompletacja dostaw, wykonanie instalacji sieci światłowodowej , systemu transmisji i sterowania, algorytmy sterowania, oprogramowanie sterowników i stacji operatorskiej ASIX. serwer www, rozruch, dokumentacja)
95. DELFO Poland Sp z o.o Tychy (KM&BM ) Adaptacja instalacji elektrycznej i systemu sterowania zrobotyzowanej linii podłogi SEICENTO (3xSIMATIC S5/115, S7/200, Robot COMAU, 3 stanowiska zgrzewania)
96. Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia Modernizacja systemu nadzoru ujęć i przepompowni