Oferta:

W zakresie naszej działalności jest:
•  Wykonanie i realizacja projektów AKPiA (gospodarka energetyczna, oczyszczalnie ścieków, stacje
zlewne, termowentylacja, ciepłownictwo, węzły cieplne, stacje uzdatniania wody, źródła
geotermalne, pompownie, systemy wodociągowe i kanalizacyjne,....)

•  Wykonanie w uzgodnieniu ze służbami technicznymi Inwestora projektów technicznych
systemów sterowania, nadzoru i wizualizacji pracy wybranych ciągów technologicznych
jak również kompleksowych systemów obejmujących cały Zakład,

•  Projektowanie i realizacja systemów sterowania maszyn i urządzeń technologicznych,

•  Projektowanie, kompletacja i rozruch systemów sterowania i transmisji radiowej.

•  Wspomagane komputerowo wykonywanie dokumentacji technicznej układów pomiarowych,
sterowania oraz systemów automatyki przemysłowej.

µSTER Electronic oferuje klientom usługę kompleksową:
* Uzgodnienie założeń i opracowanie szczegółowych projektów technicznych i dokumentacji,
* Dostawa i kompletacja wszystkich elementów systemu
* Prefabrykacja szaf sterowniczych
* Wykonanie oprogramowania systemu sterowania i stacji operatorskich
* Montaż elementów systemu na obiekcie
* Rozruch systemów sterowania, transmisji i wizualizacji
* Szkolenie obsługi
* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyPonadto oferujemy naszym klientom umowę serwisową dla wspomagania służb utrzymania ruchu.
    Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania, instalacji i eksploatacji systemów
automatyki przemysłowej w oparciu o wiedzę i doświadczenie uzyskane na specjalistycznych szkoleniach
w firmach zagranicznych i krajowych oraz wieloletnią praktykę zawodową zdobytą w trakcie wdrażania
i eksploatacji komputerowych systemów sterowania i nadzoru, linii automatycznych w fabryce FIAT Auto Poland,
jak również zrealizowanych własnych projektów.
    Dzięki dotychczasowym osiągnięciom µSTER Electronic posiada status FESTO-Projekt-Partner,
Integrator Systemów ASIX, co zapewnia pełne wsparcie techniczne i merytoryczne w każdej fazie
wdrażania systemów sterowania, jak również jest gwarancją jakości wykonywanych usług.

Przygotowani jesteśmy również do zaprezentowania Państwu uruchomionych przez nas systemów.

Pozdrawiam Państwa i liczę na wzajemnie korzystną współpracę.
Z poważaniem
mgr inż. Wojciech Polak